Voorwoord

Beste vrijwilliger,

De tijd vliegt, we gaan alweer richting de zomer. Tijd ook voor weer een nieuwsbrief. 

Allereerst melden we graag dat ons huurcontract is verlengd tot 2030. We kunnen dus weer even vooruit met ons werk in dit prachtige pand. Op 30 mei jl. bezochten hiervoor de wethouders Gerard Mostert en Sonny Spek de Voedselbank. Met als hoofddoel een feestelijke ondertekening van de verlenging van ons huurcontract. En is daarnaast de ruimte genomen om te praten over hoe het op dit moment met de Voedselbank gaat. Een prettig gesprek waarin naast waardering voor ons werk ook twee tassen met boodschappen zijn overhandigd. En waarbij ook is stilgestaan bij het ophogen van de klantinstroom met onder andere een lesprogramma voor de basisscholen dat hierbij ondersteunend en drempelverlagend kan werken.          

Graag attenderen we ook in deze nieuwsbrief op ons jaarverslag dat naast een verplichting ook een inkijkje geeft wat we in 2022 met elkaar hebben gepresteerd.  

En tot slot kijken we met veel plezier terug op ons vrijwilligersuitstapje dat onder andere is mogelijk gemaakt door de Rabobank. Een dagje uit speciaal voor de vrijwilligers en partners dat in het teken heeft gestaan van op een andere manier met elkaar kennismaken, trots zijn op ons werk en voelen hoe we door dit werk aan elkaar verbonden zijn. Een prachtige fotoserie gemaakt door Jan Boer laat zien hoe we met elkaar hebben genoten. Een hele goede zomer en heel veel leesplezier toegewenst. 

Hartelijk groet

Aafke van Rhijn

Voorzitter Voedselbank Katwijk