De Voedselbank Katwijk is in een bedrijf dat geheel wordt gerund door vrijwilligers en draait op giften, donaties en een gemeentelijke subsidie. Het benodigde voedsel wordt wekelijks geschonken door een aantal winkels en bedrijven binnen onze regio en wordt betrokken van het regionale verdeelpunt van Voedselbank Nederland in Den Haag. De Voedselbank Katwijk fungeert overigens tevens als een sub-verdeelpunt voor de overige voedselbanken in de Bollenstreek.

De wekelijkse cyclus start op woensdag. Een expediteur levert dan het voor de Bollenstreek bestemde voedsel bij ons af vanuit het verdeelpunt Den Haag. Gekoeld voedsel wordt met onze eigen koelwagen opgehaald in Den Haag, waarbij de lege fust van de week ervoor wordt teruggebracht. De voedselbanken uit de Bollenstreek komen het voor hen bestemde voedsel bij ons ophalen. Op donderdagochtend wordt voedsel opgehaald bij bedrijven in de regio. De donderdagploeg sorteert het ontvangen voedsel. De vrijdagploeg vullen onze vrijwilligers de 135 - 150 kratten die vervolgens op vrijdagmiddag worden uitgereikt.

Het is de bedoeling dat de voedselpakketten voldoen aan de 'schijf van vijf'. Daarom wordt hetgeen in natura wordt ontvangen zo nodig aangevuld met ingekocht voedsel.

Er is een kleine "kledingwinkel" waar onze klanten eens per twee weken iets mogen uitzoeken. Eens in de zes weken worden klanten in de gelegenheid gesteld om hun haar te laten knippen.

De voedselbank is een stichting met een bestuur. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor 1 of meer kerngroepen. Deze kerngroepen worden geleid door een coördinator en zijn elk verantwoordelijk voor een bedrijfsproces. Momenteel wordt gewerkt met de volgende kerngroepen:

  • Food en Non-Food
  • Klantfacilteiten (Kleding en Klein Inventaris, Knippen)
  • Klantbespreking (halfjaarlijkse toetsing aan de hand van inkomensnorm)
  • Facilitair (Vervoer, Gebouw en Inventaris)
  • Communicatie
  • Vrijwilligersbinding

Om wekelijks in aanmerking te komen voor een voedselpakket wordt door het maatschappelijk werk bekeken of de potentiële klant voldoet aan de landelijk vastgestelde norm:

  • In ons geval komen uitsluitend inwoners van de Gemeente Katwijk in aanmerking,
  • die €225,- of minder per maand overhouden ná aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, licht en water
  • en voor elk gezinslid komt er €95,- per maand bij

Elke 6 maanden wordt opnieuw beoordeeld of nog wordt voldaan aan deze norm. Alle voedselbanken in Nederland hanteren dezelfde regels en controles. De Voedselbank Katwijk garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvragen.