Een bijdrage doen

Fijn dat je ons wilt helpen! Je kunt je donatie overmaken naar: 

Stichting Voedselbank Katwijk
Omschrijving: Donatie Voedselbank Katwijk
Bank: NL16 RABO 0120 2657 02

We zijn dankbaar voor iedere donatie, klein of groot. Natuurlijk vinden we het leuk als je ons een bericht stuurt over jouw bijdrage of actie, zodat we je kunnen bedanken. Als je graag publiciteit wilt geven aan je actie, doen we dat graag in overleg. Je kunt dan een bericht sturen naar voorzitter@voedselbankkatwijk.nl. Ook kunnen we het ons voorstellen als je juist geen aandacht wilt voor je donatie. Dan respecteren wij dat natuurlijk! 

Heb je een bedrijf en/of wil je periodiek doneren? Daar zijn we heel blij mee. Fijn als je dan op donderdag of vrijdag met onze coördinator Trien de Vreugd wilt bellen om ons daarover te informeren. Dat kan op 071 20 525 99. Je kunt ook mailen naar coordinator@voedselbankkatwijk.nl.

Belastingvoordeel

Wij zijn een ANBI erkende instelling (RSIN 8555 06 118), zodat jouw gift aftrekbaar is voor de belastingen. Onze ANBI rapportage vindt je hier.

In je aangifte kunt u je eenmalige gift (samen met andere giften) aftrekken van de inkomstenbelasting. Je kunt niet het gehele bedrag van het totaal van uw giften gedurende een kalenderjaar aftrekken. Er geldt een drempelbedrag van 1% van het inkomen. Alleen het deel van jouw giften boven dit drempelbedrag mag worden afgetrokken.

Bij periodieke giften geldt het drempelbedrag niet en is het gehele bedrag van de gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Om van deze maximale aftrekbaarheid gebruik te kunnen maken stelt de Belastingdienst de volgende voorwaarden (zie ook: www.belastingdienst.nl):

 

  • De periodieke gift moet met een officiële verklaring in tweevoud worden vastgelegd. Eén van beide verklaringen moet mede worden ondertekend door de ontvangende ANBI
  • Regelmatig, minimaal 1x per jaar, moet dezelfde bijdrage aan dezelfde ANBI worden overgemaakt
  • De minimale looptijd is 5 jaar. Uitzondering op deze regel wordt gemaakt bij bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld in geval van werkeloosheid of overlijden

REKENVOORBEELD

Stel je verdient € 25.000,- per jaar en je geeft € 600,- aan (eenmalige) giften.

Het drempelbedrag is dan: 1% van € 25.000,- is € 250,-.

Je kunt € 350,- aftrekken (€ 600,- minus € 250,-).

Bij € 600,- aan periodieke giften die aan bovenstaande voorwaarden voldoen kunt je € 600,- aftrekken. In dat geval heeft u dus geen drempel.