Adres

Bezoek- en bezorgadres:
Het Cappelrijeland 2, Rijnsburg

Afgifte voedsel, kleding en klein huisraad:
elke donderdagochtend tussen 09:00 en 12:00 uur

Uitdelen voedselpakket:
elke vrijdagmiddag 13:00 – 16:30 uur

Bereikbaarheid voor klanten
Aanspreekpunt: volgt
Telefoon: 06-13 23 25 41
(op donderdag en vrijdag van 08.00-18.00 uur)
klanten@voedselbankkatwijk.nl

Bereikbaarheid voor sponsors
Coördinator: Trien de Vreugd
Telefoon:  071 20 525 99
(op donderdag en vrijdag van 08.00-18.00 uur)
coordinator@voedselbankkatwijk.nl

Adres

Secretariaat en postadres
Secretaris: Wim de Mooij
Witte de Withstraat 31, 2231 RP RIJNSBURG
NB: niet voor het inleveren of ophalen van voedsel
secretaris@voedselbankkatwijk.nl

Website

De Voedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het is (helaas) een begrip. Een flink aantal mensen wordt door de Voedselbank geholpen waardoor hun problemen een beetje worden verlicht.

De buitenwereld weet vaak niet wat de Voedselbank precies doet, hoe ze aan voedsel komt, wie voor een voedselpakket in aanmerking komt en hoe en wie de kosten betaalt.

De Voedselbankorganisatie wordt daarom nogal eens gevraagd om voorlichting te komen geven. Bij bedrijven en service clubs, maar ook op bijeenkomsten van gemeenten, kerken, verenigingen, scholen, enzovoorts. En dat doen we graag, het is immers een goede zaak dat eenieder bekend is of raakt met de werkwijze van de voedselbanken.

  OVERIGE INFORMATIE

  KvK-nummer
  64061833

  RSIN-nummer (ANBI)
  855 506 118

  Bankrekeningnummer
  NL16 RABO 0120 2657 02