ANBI

bijvoorb   Naam instelling: Stichting Voedselbank Katwijk

RSIN / Fiscaal nummer: 855 506 118

Contact informatie:
Postadres:
Secretaris Stichting Voedselbank Katwijk
p/a Witte de Withstraat 31
2231 RP Rijnsburg

Email: secretaris@voedselbankkatwijk.nl


Doelstellingen:

 • Het bieden van directe voedselhulp aan hen die dat tijdelijk nodig hebben
 • Het tegengaan van verspilling van goed voedsel

Activiteiten Stichting

 • Communicatie via traditionele, digitale en sociale media
 • Registratie en begeleiding clienten
 • Acquisitie voedsel en werven sponsors
 • Inname en verwerken van voedsel
 • Wekelijkse uitgifte van ca 180 voedselpakketten
 • Gratis knipservice (1x per 6 weken)
 • Gratis 2e hands kledingpakket
 • Samenwerking met verwante lokale organisaties

Fondsenwerving

 • De exploitatie wordt gedekt door giften van bedrijven, instellingen, particulieren en kerken.
 • De huisvestingslasten worden tot eind 2023 gesubsidieerd door de Gemeente Katwijk. 
 • Sinds begin 2021 zijn wij energie neutraal (wij beschikken over 120 zonnepanelen).  

Beheer van het vermogen:

 • De fondsen worden door de penningmeester beheerd, die verantwoording aflegt aan het bestuur.

Besteding vermogen:

 • Het vermogen van Stichting wordt besteed aan voornoemde activiteiten.

Namen bestuurders:

 • Mw. A. van Rhijn, Voorzitter
 • W. de Mooij, Secretaris
 • L. van Delft, Penningmeester

Beloningsbeleid:

 • De Stichting Voedselbank Katwijk werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en bestuurders.

Activiteiten 2022

Sinds juni 2006 was de Voedselbank Katwijk een zelfstandig opererende afdeling van de Voedselbank Leiden en omstreken. De Stichting Voedselbank Katwijk is op 4 september 2015 opgericht. De Voedselbank Katwijk werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers.

Gedurende de eerste 9 maanden van 2022 werden wekelijks circa 180 voedselpakketten uitgereikt aan klanten die voldoen aan de landelijke criteria die zijn vastgesteld door Voedselbank Nederland. Gedurende het vierde kwartaal liep dit, mede vanwege de energiecrisis, op tot wekelijks 225 voedselpakketten. Klanten ondergaan 2 maal per jaar een verplichte financiële toets. Het benodigde voedsel wordt door bedrijven in natura geschonken en aangevuld met ingekochte zuivel en incidenteel vers voedsel (als aanvulling op de donaties in natura) om te kunnen voldoen aan de ‘schijf van vijf’. Het voedsel wordt wekelijks opgehaald, verwerkt en verdeeld over de voedselpakketten. Daarnaast beheren onze vrijwilligers een depot met een forse voorraad “lang houdbaar” voedsel, alsmede verzorgingsproducten. Voedselbank Katwijk biedt klanten iedere 6 weken een gratis kappersbeurt aan in een volledig ingerichte kapsalon. Onze klanten ontvangen een gratis kledingpakket. Door het jaar heen verzorgen wij allerlei extra’s bijvoorbeeld bij moeder- en vaderdag, vakantietas voor de kinderen, verjaardagspakket voor ouders en kinderen, en een extraatje tijdens Pasen en Kerst. 

De Voedselbank Katwijk is wegens wijksanering september 2020 verhuisd naar een deel van een leegstaande basisschool. Voor onze vrijwilligers was dit een bijzonder ingrijpende operatie. De huurperiode van het gebouw loopt tot februari 2025 (noot: tweede kwartaal 2023 is de huurperiode officieel verlengd tot 31-12-2029).