Lesprogramma ‘Krap bij kas’ na de zomer klaar

Voedselbank Katwijk is bezig met het ontwikkelen van een digitaal lesprogramma voor de basisscholen in de gemeente Katwijk. De bedoeling is dat hiermee het bewustzijn rond financiële problemen vergroot wordt. Momenteel wordt er gefilmd op diverse locaties. Het lesprogramma ‘Krap bij kas’ moet na de zomer klaar zijn en kan dan jaarlijks ingezet worden bij groep 7/8 van het basisonderwijs. 

Het lesprogramma bestaat uit filmpjes, multiple-choice vragen en uitleg rond verschillende thema’s. Basisschoolleerling Gijs (11) speelt de hoofdrol in het lesprogramma en wordt met de camera gevolgd als hij op zoek gaat naar antwoorden bij vragen die hij heeft. 

Instanties

Gijs bezoekt verschillende instanties die met armoede te maken hebben, zoals de wethouder van Armoedebeleid bij de gemeente Katwijk, het Welzijnskwartier, een supermarkt, een kappersinitiatief voor mensen met een krappe beurs, een huisarts en de Voedselbank. Gijs ontdekt wat het inhoudt als je met minder geld moet zien rond te komen en welke voorzieningen er dan geboden worden. 

Gijs gaat op zoek naar antwoorden op vragen die hij heeft.

Schoolbesturen

De bedoeling is dat met het lesprogramma op een eigentijdse wijze invulling wordt gegeven aan het thema armoede. Het onderwerp sluit bijzonder mooi aan bij Burgerschapsonderwijs wat op de basisscholen aan de leerlingen wordt gegeven. De schoolbesturen Prohles en PCBO hebben al enthousiast gereageerd op het initiatief en hebben hun medewerking toegezegd om het lesprogramma volgend seizoen te gaan gebruiken in de les. 

Digibord

Voor zowel vrijwilligers van de Voedselbank als leerkrachten in het basisonderwijs is dit lesprogramma een uitkomst. Er hoeft nauwelijks iets voorbereid te worden door de leerkracht en vrijwilligers hoeven niet fysiek bij een school langs te gaan.  Door het lesprogramma in een online omgeving te plaatsen heeft men in de klas alleen een internetverbinding en een Digibord nodig. De inhoud van het lesprogramma wordt jaarlijks door de Voedselbank geactualiseerd. 

Voortgezet onderwijs

De wens en behoefte bestaat om op termijn ook een lesprogramma voor het voortgezet onderwijs te maken. Maar er wordt nu eerst gestart met een lesprogramma voor de basisscholen in Katwijk. Het lesprogramma moet voor de zomer grotendeels klaar zijn.