Voedselbank onderzoekt uitbreiding dienstverlening naar AOW’ers

Als Voedselbank Katwijk zouden we graag meer mede-inwoners willen bereiken die in armoede leven binnen onze gemeente. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om de doelgroep AOW’ers zonder pensioen te kunnen helpen.

Drempel

In Nederland leeft iets minder dan een miljoen mensen in armoede (circa 6% van de bevolking). In Katwijk gaat het om zo’n 3800 mensen. Voedselbank Katwijk bereikt minder dan 20% hiervan (inclusief jaarlijkse mutaties). Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met schroom. Men wil niet bij de voedselbank gezien worden. De drempel is enorm. 

Beleidsvoornemen

In ons jaarverslag van 2022 is het volgende beleidsvoornemen opgenomen: “we gaan de haalbaarheid onderzoeken van een tweede wekelijks (rijdend) uitdeel-moment ten behoeve van ouderen (AOW’ers zonder of met heel klein pensioen)”. Wellicht zijn er ook andere groepen aan te boren. Het bestuur gaat hierbij niet over één nacht ijs. Voordat we onze dienstverlening gaan uitbreiden richting ouderen moet eerst de behoefte en de kans van slagen worden onderzocht. 

Ouderenbonden

Op 21 september is er bestuurlijk overleg de lokale afdelingen van de ouderenbonden AOB en PCOB. De bedoeling is om gezamenlijk na te gaan hoe kansrijk een en ander is. Het idee is dat de boodschappen bij de ouderen thuis zo anoniem mogelijk worden bezorgd. Mocht blijken dat enkele tientallen ouderen interesse hebben dan zal een interne projectgroep worden ingesteld voor de realisatie van dit initiatief.