veranderende tijden voor Voedselbank

De ontwikkelingen van afgelopen tijd leiden tot minder aanvoer van producten bij de Voedselbanken, terwijl het aantal klanten toeneemt. Ondanks stijgende inflatie en hoge energieprijzen, zien we gelukkig ook een duidelijke groei in financiële donaties.

Inflatie

De oorlog in Oekraïne heeft veel op z’n kop gezet. Volgens het CBS was de inflatie het afgelopen jaar 10%. Over 2021 was dat 2,7 procent. Salarissen, AOW en pensioenen worden fors verhoogd. Medeburgers die in armoede leven raken daarentegen veelal nog verder achterop en doen een beroep op de voedselbank. 

Energieprijzen

Energieprijzen zijn het afgelopen jaar tot een recordhoogte gestegen. Veel glastuinbouwers zijn deze winter in verband daarmee tijdelijk gestopt. Dit leidt tot een stagnerende aanvoer van verse groenten bij de groothandel, waardoor de toevoer van verse groenten naar voedselbanken inmiddels tot een minimum is gedaald. 

Over de datum

Een andere ontwikkeling is dat grootwinkelbedrijven tegenwoordig scherper worden bevoorraad. Verder is er een levendige handel ontstaan in producten die bijna over de datum zijn, met een verkeerde tekst op het etiket, etc. Dit soort producten vonden voorheen in ruime mate hun weg naar de voedselbanken. 

Donaties

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot minder aanvoer bij de voedselbanken, terwijl het aantal klanten toeneemt. Voorlopig heeft Voedselbank Katwijk ervoor gekozen de komende weken selectief bij de groothandel verse groenten bij te kopen. Gelukkig zien we ook een duidelijke groei in het aantal financiële donaties van burgers die nog wat kunnen missen!

Meer klanten voor de Voedselbank door veranderende tijden.