Lesprogramma Voedselbank in de maak

Voedselbank Katwijk is bezig met het ontwikkelen van een lesprogramma voor de basisscholen. Tijdens de ‘Week van de Armoede’ in oktober kunnen scholen in Katwijk het lesprogramma in de klas behandelen en op die manier het bewustzijn rond armoede en de Voedselbank bij kinderen en ouders vergroten. Het lesprogramma moet medewerkers in het onderwijs en vrijwilligers van de Voedselbank ontlasten en op een interactieve manier bepaalde thema’s onder de aandacht brengen op een eigentijdse manier.

Filmopnamen

Voor het lesprogramma zullen in de maand april filmopnamen worden gemaakt op verschillende locaties. Vanuit het oogpunt van een basisschoolleerling van groep 7 of 8 zullen verschillende personen geïnterviewd worden. De basisschoolleerling gaat vanuit de les op zoek naar bepaalde vragen en komt terecht bij de gemeente Katwijk en bij een vrijwilliger van de Voedselbank. In het lesprogramma zitten meerdere multiple-choice vragen waarbij het goede antwoord gegeven wordt door de vrijwilliger van de Voedselbank.

Antwoord

De bedoeling is dat we hiermee een panklaar en eigentijdse invulling en opvolging geven op regelmatige verzoeken van basisscholen om iets te komen presenteren. Tot op heden hebben we hier nog geen goed antwoord op. Daarnaast kunnen we via de schoolkinderen ook de ouders bereiken. En de bekendheid van het werk van de Voedselbank wordt op deze manier vergroot. Door het lesprogramma in een online omgeving te plaatsen heeft men in de klas alleen een internetverbinding en een Digibord nodig. Het lesprogramma kan op deze manier relatief eenvoudig actueel worden gehouden.

Voortgezet onderwijs

De wens en behoefte bestaat om op termijn ook een lesprogramma voor het voortgezet onderwijs te maken. Maar er wordt nu eerst gestart met een lesprogramma voor de basisscholen in Katwijk. Het lesprogramma moet voor de zomer grotendeels klaar zijn.

Het lesprogramma moet vanaf het Digibord in de klas door de leraar of juf te bedienen zijn.