Lesprogramma gepresenteerd aan leerwerkgroep ‘Armoede’

De leerwerkgroep ‘Armoede’ was op maandagavond 13 mei bij de Voedselbank te gast om met verschillende partners na te denken over jongeren en financiën. Ook de Voedselbank was uitgenodigd om op eigen locatie aan te schuiven en een presentatie te geven over het lesprogramma ‘Krap bij Kas’. 

Versterken

Vanuit de leerwerkgroep ‘Armoede’ hebben het Vakcollege Rijnmond, Jes Rijnland en de basisschool De Duinroos de opdracht gekregen om in kaart te brengen hoe ze jongeren kunnen leren bewuster met geld om te gaan. Tijdens de bijeenkomst zou dit gepresenteerd worden aan de leerwerkgroep waar verschillende instanties bij aangesloten zijn. Voor de Voedselbank was dit een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met deze werkgroep en te kijken waarin we elkaar kunnen versterken. 

Onder de radar

Na een uitgebreid introductierondje, gaf bestuurslid Robert-Jan van Rijn aan hoe we als Voedselbank mensen die ‘onder de radar’ blijven, proberen te bereiken. Een van de manieren waarop we inwoners van Katwijk die het financieel moeilijk hebben, willen bereiken is door middel van het onderwijs. Daarom is dit jaar voor het eerst het lesprogramma ‘Krap bij Kas’ geintroduceerd op alle basisscholen.

Lesprogramma

Na de inleiding van Robert-Jan was het aan Corné Houwaard om een aantal hoofdstukken uit het lesprogramma op groot scherm te laten zien. De aanwezigen reageerden zo enthousiast dat er nog maar wat extra hoofdstukken werden bekeken. Er werd hardop gedacht hoe een dergelijk lesprogramma ook van nut zou kunnen zijn voor het voorgezet onderwijs. Hoe dit verder gestalte zou moeten krijgen is nog niet duidelijk. Wel is er met een positief gevoel teruggekeken op deze avond, waarin we elkaar mochten herkennen in eenzelfde drive om mensen te helpen in financieel kwetsbare situaties.