Elektrische installatie gekeurd voor brandverzekering

Zoals bekend liggen er 120 zonnepanelen op het dak van de Voedselbank. Deze leveren meer dan voldoende stroom voor ons en onze buren: we hebben al twee jaar ’nul op de meter’. Voor onze brandverzekering is de elektrische installatie, inclusief de zonnepanelen, gekeurd door een onafhankelijke instantie.   

Opgelost

Voor wat betreft de elektrische installatie is het “scope 10″ onderzoek afgerond en zijn “bevindingen” hersteld. Het “scope 12” onderzoek met betrekking tot de zonnepanelen leverde eveneens een aantal bevindingen op. Onder leiding van onze gebouwbeheerder Bert Ouwehand hebben de beide leveranciers de meeste bevindingen opgelost. 

Extra omvormer

Er resteert echter nog een fundamentele uitdaging waardoor we de installatie moeten aanpassen: de 120 zonnepanelen moeten worden verdeeld over drie in plaats van de huidige tweede omvormers. Daarnaast kijken we alvast vooruit wat er aan onze elektrische installatie moet gebeuren voor het laadpunt voor de toekomstige elektrische bus. 

Er liggen 120 zonnepanelen op het dak van de Voedselbank