Eerste netwerkbijeenkomst groot succes!

Na een bezoek van de gemeenteraadsleden twee weken geleden, was het dinsdag 7 juni de beurt aan onze zeer gewaardeerde relaties. Naast Wethouder Gerard Mostert, de nieuwe portefeuillehouder armoedebeleid, waren diakenen vanuit acht kerken en enkele van onze trouwe leveranciers en sponsors aanwezig.

Vanuit de kerken wordt de Voedselbank regelmatig ondersteund met hartverwarmende acties. Maar ook sponsoren dragen, soms al jaren, trouw hun steentje bij door het leveren van voedsel. 

Voorzitter Aafke van Rhijn benadrukte aan het begin van de avond dat in principe iedereen door armoede kan worden getroffen. Armoede veroorzaakt onherroepelijk stress bij degene die het treft. Armoede veroorzaakt onherroepelijk stress bij degene die het treft. Door stress verandert als het ware de bedrading van ons brein. Een paar voorbeelden: men krijgt onder andere het gevoel grip te verliezen, krijgt moeite met leren en het onthouden van informatie, korte termijn verlangens worden leidend, men gaat zich schamen en gaat vermijdingsgedrag vertonen, men voelt zich eenzaam en in een isolement. 

De vrijwilligers van de voedselbank proberen bij te dragen aan het verminderen van die stress onder andere door praktische zaken laagdrempelig te maken. Als voedselbank verzorgen wij wekelijks de boodschappen die voldoende zijn voor zo’n drie tot vier dagen per week. Eens in de maand ontvangen onze klanten verzorgings- en reinigingsmiddelen. Verder voorzien wij klanten van gratis tweedehands kleding en eens in de zes tot acht weken wordt een gratis knipbeurt aangeboden in onze eigen kapsalon. 

Na de presentatie was er een rondleiding in ons gebouw. De avond werd besloten met informeel samenzijn waarbij nog wat werd nagepraat.