Voorwoord

Beste lezer van deze 1e nieuwsbrief van de Voedselbank Katwijk,

Voedselbanken halen regelmatig het nieuws vanwege de zorgelijke tijd waarin we leven. Ook aan ons wordt gevraagd of er meer aanmeldingen zijn vanwege hoge energierekeningen en andere stijgende kosten. En ja, we zien inderdaad een stijgende lijn. Ook koepelorganisatie Voedselbanken Nederland (VBNL) ziet door de oplopende inflatie dat steeds meer burgers moeite hebben om rond te komen. 

Een zorgelijke tijd dus waarin ook bedrijven het zwaar hebben en dit aangeven vanwege de enorm stijgende prijzen. Toch zien we dat de donaties niet teruglopen. Deze worden gedaan in velerlei vormen zoals de Haringtocht, de kerkencollectes, voedselinzamelingen die nog steeds goed lopen, donaties van groenten en fruit, kaas, vis, enz. We zijn hier enorm dankbaar voor! 

We werken heel hard aan onze bekendheid. De met groot succes gehouden bijeenkomsten voor de gemeenteraad en ons donatienetwerk laten zien dat we als Voedselbank Katwijk steeds beter ingebed raken in de samenleving. Dit helpt bij het voelen van de benodigde energie en de motivatie om ons te blijven inzetten voor burgers die ons zo hard nodig hebben.  

In deze nieuwsbrief geven we een sfeerbeeld van de eerste Netwerkbijeenkomst, vertellen we over onze wens om een koelbus te kunnen aanschaffen met een hieraan gekoppelde spaardoel, kijken we met trots terug op de gehouden Haringtocht en de opbrengt die dit heeft gegeven, zetten we leverancier Johan van Egmond (Bakkerij van Tilburg) in het zonnetje en evenals de inzamelacties vanuit Vredeskerk en PG Rijnsburg. 

Veel leesplezier toegewenst. 

Hartelijk groet

Aafke van Rhijn

Voorzitter Voedselbank Katwijk