Norm voor voedselbank tussentijds aangepast

Door de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende tekorten aan energie en andere grondstoffen, is de inflatie gestegen* met ongeveer 12,5%. Veel levensmiddelen zijn met een nog hoger percentage gestegen. Dit geldt ook voor de energie kosten voor mensen met een variabel contract. Dat heeft geresulteerd in een aangepaste Voedselbanknorm.

Extra ledenvergadering

Tijdens de op 17 september 2022 gehouden extra ledenvergadering van de Vereniging Voedselbanken Nederland is besloten om de leefgeldnormen (beter bekend als de landelijke “voedselbanknorm”) met onmiddellijke ingang tussentijds te verhogen. Normaal gesproken wordt de norm jaarlijks per 1 januari geactualiseerd. Leefgeld is het bedrag dat een gezin maandelijks overhoudt na aftrek van vaste lasten zoals huur, water, energie en verzekeringen. 

Armoedeval

Eerder was landelijk al besloten dat mensen die zich aanmelden gedurende minimaal 1 maand zonder intake direct voedsel ontvangen (het ‘eerst eten en later meten’ principe). Daarnaast geldt bij de halfjaarlijkse herbeoordelingen dat klanten pas uitstromen als ze minimaal 10 – 20% boven de norm uitkomen (afhankelijk van de gezinsgrootte). Dit laatste om de zogenaamde ‘armoedeval’ te voorkomen. 

Aangepaste normbedragen

Besloten is om, als compensatie voor de stijging van de kosten van het levensonderhoud, het normbedrag per persoon te verhogen van € 100,- naar € 110,-. Het bedrag per huishouden gaat omhoog van €150 naar €190. 

Dit betekent dat de navolgende leefgeldnorm van toepassing is per huishouden:

  • 1 persoon:  €190 + €110 = €300
  • 2 personen: €190 + 2 x €110 = €410
  • 3 personen: €190 + 3 x €110 = €520
  • 4 personen: €190 + 4 x €110 = €630
  • 5 personen: €190 + 5 x €110 = €740
  • 6 personen: €190 + 6 x €110 = €850


* Bron: CBS Consumenten Prijsindex 31/12/2021 – 31/07/2022