Met 1300 kinderen in gesprek over armoede

Op vierentwintig basisscholen in de gemeente Katwijk is in ‘De week van het Geld’ het interactieve lesprogramma ‘Krap bij Kas’ behandeld. Wethouders Jacco Knape (Onderwijs) en Gerard Mostert (Armoedebeleid) waren op maandagochtend 11 maart bij de Groen van Prinstererschool om daar de officiele aftrap bij te wonen. Schooldirecteur Jan-Willem van der Vijver: “We gaan het deze week over armoede hebben op school.”

Taboe

Krap bij Kas’ is ontwikkeld op initiatief van Voedselbank Katwijk om armoede uit de taboesfeer te halen. In het interactieve lesprogramma wordt meer de taal van leerlingen gesproken en wordt er een groter groep leerlingen bereikt uit groep 7 en 8. Met de medewerking van de schoolbesturen Prohles en PCBO wordt het lesprogramma op bijna alle basisscholen in de gemeente Katwijk ingezet. “Krap bij Kas” bestaat uit de filmpjes, multiplechoicevragen en opdrachten en duurt zo’n veertig minuten. Hoofdrolspelers David (leraar) en Gijs (groep 7 leerling) leiden de leerlingen in filmpjes door het  programma heen.

Regelingen

Wethouder Gerard Mostert geeft aan blij te zijn met het initiatief. “Het is heel goed dat je hier met elkaar over praat. Want het is helemaal niet gek dat je soms krap bij kas zit. Als gemeente hebben we heel veel verschillende regelingen en potjes.” Dat was voor de Voedselbank ook reden om het lesprogramma te maken. Robert-Jan: “Die regelingen zijn niet altijd bij iedereen bekend. Via een flyer die de kinderen achteraf meekrijgen, kunnen ouders rechstreeks naar een helder overzicht van lokale en landelijke regelingen.” Als symbolisch cadeau overhandigt Robert-Jan van Rijn een transparant bespaarvarken aan de wethouders. “Er zijn potjes, maar zorg dat ze transparant zijn en dat de mensen die er gebruik van maken ook weten dat ze er zijn.” 

Belang

Ook wethouder Jacco Knape (Onderwijs) ziet het belang er van in dat dit thema bespreekbaar wordt gemaakt in het onderwijs. “Jullie zijn vooral bezig met de hoofdvakken rekenen en taal, maar dit is een thema wat ook belangrijk is om te bespreken. Want als je al op jonge leeftijd leert om met geld om te gaan en daar met je ouders over te praten, maar ook in de klas, dan wordt het iets vanzelfsprekends om daar over te leren.” Na de toespraakjes gaan de leerlingen naar de klas om zelf aan de slag te gaan met het thema. Na afloop van de les krijgen ze nog informatie mee voor hun ouders zodat zij ook geïnformeerd zijn over de inhoud van het lesprogramma.