Wie komt in aanmerking?

Alleenstaande inwoners van de gemeente Katwijk die €230,- (d.w.z. €135 per huishouden plus €95 per persoon) of minder per maand overhouden, ná aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, licht en water, kunnen een beroep doen op de Voedselbank Katwijk.

Voor elk inwonend gezinslid komt er €95,- bij. Alle voedselbanken in Nederland hanteren in principe dezelfde regels en controles. De Voedselbank Katwijk garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvragen. U kunt hier zelf nagaan of u in aanmerking komt.

Normbedrag per maand Normbedrag per maand 
alleenstaande€ 230,-echtpaar€ 325,-
eenoudergezin met 1 kind€ 325,-gezin met 1 kind€ 420,-
eenoudergezin met 2 kinderen€ 420,-gezin met 2 kinderen€ 515,-
eenoudergezin met 3 kinderen€ 515,-gezin met 3 kinderen€ 610,-
eenoudergezin met 4 kinderen€ 610,-gezin met 4 kinderen€ 705,-
eenoudergezin met 5 kinderen€ 705,-gezin met 5 kinderen€ 800,-

U kunt u aanmelden voor de Voedselbank Katwijk door het aanmeldformulier online in te vullen.