Wie komt in aanmerking?

Inwoners van de gemeente Katwijk die €225,- (d.w.z. €135 per huishouden plus €90 per persoon) of minder per maand overhouden, ná aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, licht en water, kunnen een beroep doen op de Voedselbank Katwijk. Voor elk inwonend gezinslid komt er €90,- bij. Alle voedselbanken in Nederland hanteren in principe dezelfde regels en controles. De Voedselbank Katwijk garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvragen.