Wie komt in aanmerking?

Inwoners van de gemeente Katwijk die €215,- of minder per maand overhouden ná aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, licht en water kunnen een beroep doen op de Voedselbank Katwijk. Voor elk gezinslid komt er €85,- bij. Alle voedselbanken in Nederland hanteren in principe dezelfde regels en controles. De Voedselbank Katwijk garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvragen.