Hoe kunt u zich aanmelden

Het aanvragen van een wekelijks voedselpakket kunt u in principe zelf regelen. Dit doet u door het formulier onderaan deze bladzijde te downloaden, in te vullen en op te sturen naar Voedselbank Katwijk, p/a Hyacintstraat 32, 2223 GV Katwijk. U kunt het ingevulde formulier ook (laten) inscannen en mailen aan coordinator@voedselbankkatwijk.nl.

Toekenningscriteria

Voor het verstrekken van voedselpakketten zijn door de Landelijke Vereniging voor Voedselbanken Nederland criteria opgesteld:

Wanneer bijvoorbeeld een éénpersoons huishouden na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen minder dan € 215,– per maand overhoudt om te besteden aan voedsel en kleding (zogenaamd ‘leefgeld’), komt hij/zij in aanmerking voor ondersteuning met een wekelijks voedselpakket. Voor meerpersoonshuishoudens worden de criteria verhoogd met € 85,– per extra persoon (ongeacht de leeftijd).

Voorbeeld: een gezin van 2 ouders met 2 kinderen van 11 en 19 jaar komt dus op 215 + 3 x 85 = 470 euro per maand.

Ondersteuningsperiode

In principe wordt de ondersteuning slechts voor een bepaalde tijd geboden (maximaal 3 jaar), terwijl periodiek (1 x per halfjaar) dient te worden gecontroleerd of er wijzigingen in de situatie zijn opgetreden (iemand die in de WW zat, kan bijvoorbeeld een baan hebben gekregen, waardoor men boven de toetsingsnorm is gekomen).


download: aanmeldformulier juni 2018

bestandsgrootte: 184,1 KB
aantal malen eerder gedownload: Download