Hoe kunt u zich aanmelden?

U stuurt een mailtje naar aanmelden@voedselbankkatwijk.nl. Onze coördinator maakt dan een afspraak met u op een vrijdagmiddag en vertelt u wat u mee moet brengen.

Wat zijn de toekenningscriteria?

Voor het verstrekken van voedselpakketten zijn door de Landelijke Vereniging voor Voedselbanken Nederland criteria opgesteld:

Wanneer bijvoorbeeld een éénpersoons huishouden na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen minder dan € 230,– (d.w.z. €135 per huishouden plus €95 per persoon) per maand overhoudt om te besteden aan voedsel en kleding (zogenaamd ‘leefgeld’), komt hij/zij in aanmerking voor ondersteuning met een wekelijks voedselpakket. Voor meerpersoonshuishoudens worden de criteria verhoogd met € 95,– per inwonend gezinslid (ongeacht de leeftijd).

Voorbeeld: een gezin bestaande uit 2 ouders met 2 kinderen van 11 en 19 jaar komt dus op €135 + 4 x €95 = €515 per maand. Als dit gezin na aftrek van vaste lasten minder dan €515 per maand overhoudt dan komt het in aanmerking voor de voedselbank.

Hoe lang is de ondersteuningsperiode?

In principe wordt de ondersteuning voor een bepaalde tijd geboden (maximaal 3 jaar), terwijl periodiek (1 x per halfjaar) wordt gecontroleerd of er wijzigingen in de situatie zijn opgetreden (iemand die in de WW zat, kan bijvoorbeeld een baan hebben gevonden, waardoor men boven de toetsingsnorm is gekomen).


download: aanmeldformulier januari 2019

bestandsgrootte: 497,2 KB
aantal malen eerder gedownload: 246