Hoe kunt u zich aanmelden?

Het enige dat u moet doen is het online formulier invullen en op de knop ‘verstuur’ klikken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Online aanmeldformulier

Wat zijn de toekenningscriteria?

Voor het verstrekken van voedselpakketten zijn door de Landelijke Vereniging voor Voedselbanken Nederland criteria opgesteld:

Hieronder vind u voorbeelden van de landelijke norm. Tijdens de corona-crisis gaan wij hier pragmatisch mee om. Wij hebben voldoende toevoer om gedurende een periode van 3 maanden noodpakketten uit te geven. In alle gevallen moet evenwel het bovenstaand formulier worden ingevuld en verzonden (d.w.z. ook als u een tussenpersoon bent die een gezin wil aanmelden). Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Aanvragen die uiterlijk op woensdagavond zijn ontvangen worden meegenomen voor de uitgifte van voedselpakketten op vrijdagmiddag tussen 13:00 en 16:30 uur.
Wanneer bijvoorbeeld een éénpersoons huishouden na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen minder dan € 230,– (d.w.z. €135 per huishouden plus €95 per persoon) per maand overhoudt om te besteden aan voedsel en kleding (zogenaamd ‘leefgeld’), komt hij/zij in aanmerking voor ondersteuning met een wekelijks voedselpakket. Voor meerpersoonshuishoudens worden de criteria verhoogd met € 95,– per inwonend gezinslid (ongeacht de leeftijd).

Voorbeeld: een gezin bestaande uit 2 ouders met 2 kinderen van 11 en 19 jaar komt dus op €135 + 4 x €95 = €515 per maand. Als dit gezin na aftrek van vaste lasten minder dan €515 per maand overhoudt dan komt het in aanmerking voor de voedselbank.

Hoe lang is de ondersteuningsperiode?

In principe wordt de ondersteuning voor een bepaalde tijd geboden (maximaal 3 jaar), terwijl periodiek (1 x per halfjaar) wordt gecontroleerd of er wijzigingen in de situatie zijn opgetreden (iemand die in de WW zat, kan bijvoorbeeld een baan hebben gevonden, waardoor men boven de toetsingsnorm is gekomen).