Het enige wat u moet doen is het formulier hieronder invullen en op de knop ‘verstuur’ klikken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wat zijn de toekenningscriteria?

Voor het verstrekken van de gratis voedselpakketten gelden landelijke criteria. Wanneer bijvoorbeeld een éénpersoons huishouden na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen minder dan € 230,– per maand overhoudt komt het in aanmerking voor gratis boodschappen. Voor meerpersoonshuishoudens wordt dit bedrag verhoogd met € 95,– per inwonend gezinslid, ongeacht de leeftijd. Tijdens de corona crisis hanteren wij een ‘eerst eten, dan meten’ beleid. Dat wil zeggen de eerste financiële toets vindt pas drie maanden na ontvangst van het eerste voedselpakket plaats.

Voorbeeld

Een gezin bestaande uit 2 ouders met 2 kinderen van 11 en 19 jaar komt dus op €135 plus 4 maal €95 = €515 per maand. Als dit gezin na aftrek van vaste lasten minder dan €515 per maand overhoudt dan komt het in aanmerking.

Hoe lang is de ondersteuningsperiode?

In principe wordt de ondersteuning voor een bepaalde tijd geboden, maximaal 3 jaar. 1 maal per halfjaar  wordt gecontroleerd of er wijzigingen in de situatie zijn opgetreden. Iemand die in de WW zat, kan bijvoorbeeld een baan hebben gevonden, waardoor men boven de toetsingsnorm is gekomen.