Eind november 2014 verhuisde de voedselbank naar de voormalige werkplaats van Dunavie (voorheen van WBV Spinoza) achter de huizen op de hoek van het Noordeinde en de Petronella van Saxenstraat in Rijnsburg. Vanwege wijksanering moeten wij ons huidige pand uiterlijk eind juli 2020 verlaten.

Begin 2018 werd ons meegedeeld dat we het huidige pand uiterlijk eind 2019 moesten verlaten (later is deze periode door Dunavie verlengd tot 31 juli 2020). Een lange zoektocht volgde. Als voedselbank hebben we geen ruime beurs en dat maakt het niet makkelijk om 700 m2 bedrijfsruimte te vinden. December 2019 besloot het College van B&W om een flink deel van de voormalige basisschool De Dubbelburg - lokatie Rijnsburg - voorlopig voor 5 jaar aan ons te verhuren.

Sinds 1 maart 2020 huren wij ons deel van De Dubbelburg van de Gemeente Katwijk. Inmiddels zijn de inpandige bouwkundige aanpassingen afgerond en zijn de schilderwerkzaamheden begonnen. Eind juni hopen we te verhuizen. Deze datum is afhankelijk van twee zaken die tijd vergen: de omgevingsvergunning en fondsenwerving.

  • De vergunning is nodig voor het aanbrengen van een dubbele deur in de gevel van een voormalig klaslokaal en voor het creëren van een ingang naar het plein aan de Floralaan voor vrachtwagens.
  • De fondsenwerving is nodig om de verbouwing te bekostigen en om een nieuwe koelcel, vriescel en koelvitrine aan te kunnen schaffen.