VOORWOORD

Beste donateurs, leveranciers en samenwerkingsnetwerk van de Voedselbank Katwijk,

Wij bieden u de eerste nieuwsbrief in 2023 aan. Vorig jaar zijn wij gestart met deze nieuwsbrieven om hiermee op de hoogste te houden van ons Voedselbankwerk. Dit willen we in 2023 graag voortzetten. 

Het jaar 2022 ligt alweer een paar maanden achter ons. En wat is er, terugkijkend op het vorige jaar, veel gebeurd. We hebben met elkaar de Voedselbank goed draaiende kunnen houden, mede ondersteund door een bijzonder trouw donatienetwerk en een goede samenwerking met organisaties waar onze Voedselbankklanten mee te maken hebben. Er zijn weer veel klanten door ons ondersteund en we hebben gelukkig ook van klanten afscheid kunnen nemen omdat zij financieel zelfredzaam zijn geworden. En hiermee is het doel bereikt dat Voedselbanken nastreven.  

We kijken vooruit naar wat dit jaar ons brengt. Het is voor ons als Voedselbank zelf ook een spannend jaar. De veranderingen in de wereld treffen ook ons. Zullen we, vanwege schaarste bij leveranciers, voldoende aanvoer krijgen om de klanten van gratis voldoende boodschappen te kunnen voorzien? Hoe gaan we als samenleving om met voedselverspilling door het achteloos weggooien van vaak nog hele goede producten? En wordt dan hierbij ook aan de Voedselbank gedacht om aan te doneren, waardoor verspilling wordt voorkomen? Een uitdaging om deze bewustwording op gang te brengen. 

Het jaar 2023 wordt ook om een andere reden een spannend jaar. Naar nu blijkt zal het aantal huishoudens met dusdanige financiele problemen dat zij onder de armoedegrens raken boven de 1 miljoen uitkomen. Dit zal niet alleen gemeenten veel werk geven om allerlei toeslagen tijdig te kunnen inzetten, het zal ook zorgen voor een toestroom van klanten naar Voedselbanken. We weten namelijk dat niet alle burgers in financiele nood aanspraak kunnen maken op deze voorzieningen. We werken daarom nauw samen met organisaties en de gemeente om zoveel mogelijk burgers te bereiken.   

Het is tot slot hartverwarmend om te zien hoe betrokken ook de samenleving blijft om ons werk te ondersteunen. Uw organisatie heeft hier op de één ook een belangrijke bijdrage in gehad. We hopen ook in 2023 weer op u te mogen rekenen. 

Heel veel leesplezier toegewenst. 

Hartelijk groet

Aafke van Rhijn