Voorwoord

Beste vrijwilliger!

Het jaar 2022 ligt alweer een paar maanden achter ons. En wat is er, terugkijkend op het vorige jaar, veel gebeurd. 

We hebben met elkaar de Voedselbank goed draaiende kunnen houden, mede ondersteund door een bijzonder trouw donatienetwerk. Er zijn ook weer veel klanten ondersteund en we hebben gelukkig ook van klanten afscheid kunnen nemen omdat zij weer financieel zelfredzaam zijn. 

Als afronding van 2022 is in januari een goed bezochte nieuwjaarbijeenkomst gehouden waarin we elkaar hebben bedankt voor onze inzet. We hopen dat we het Voedselbankjaar 2023 weer op eenzelfde wijze kunnen vervolgen.    

We kijken vooruit naar wat dit jaar ons zal brengen. Het is voor ons als Voedselbank ook een spannend jaar. De veranderingen in de wereld treffen ook ons. Zullen we voldoende aanvoer krijgen om de klanten van voldoende boodschappen te kunnen voorzien? We wachten af, werken voort en hopen op het beste!      

Met het verschijnen van deze 1e nieuwsbrief van 2023 luiden we een nieuw Voedselbankjaar 2023 in.  

Heel veel leesplezier toegewenst. 

Hartelijk groet

Aafke van Rhijn

Voorzitter Voedselbank Katwijk