Voorwoord

Beste vrijwilliger,

De tijd vliegt, we gaan alweer richting de zomer. Tijd ook voor weer een nieuwsbrief. 

Na onze vorige nieuwsbrief zijn er weer een heel aantal zaken opgepakt en georganiseerd die het vermelden waard zijn. Zo heeft het bestuur het besluit genomen om het bestuur uit te breiden met twee nieuwe bestuursleden voor de portefeuilles ‘financiën’ en ‘veiligheid en gezondheid’. In deze editie een interview met penningmeester Albert van Rijn. 

Een belangrijke andere ontwikkeling is het versterken van het wagenpark van de Voedselbank. De oude Voedselbank bus heeft een poosje geleden z’n laatste meters gereden en moest vervangen worden door een jonger volautomatisch exemplaar en waarmee we weer een heel aantal jaren hopen te kunnen rijden. Wat zijn we hier blij mee!     

Mooi is te vermelden dat we naast zitting in de Klankbordgroep Armoede Katwijk nu ook gaan deelnemen aan de Leerwerkkring Armoede. Een mooi gezelschap waar we onze ervaringen kunnen inbrengen en voor onszelf goede initiatieven kunnen ophalen. 

Dan is er een indrukwekkend ervaringsverhaal van een klant die al lange tijd gebruik maakt van onze organisatie en graag haar verhaal met ons en de buitenwereld wil delen. Veel respect voor haar moed! 

Leuk is om te vertellen over de aandacht die is gegeven aan Moeder- en Vaderdag. En zetten we heel graag de donatie van ‘Retail Flower en Plants in het zonnetje.  

Een hele goede zomer en heel veel leesplezier toegewenst. 

Hartelijk groet

Aafke van Rhijn

Voorzitter Voedselbank Katwijk