Supertrots op behaalde Voedselveiligheidscertificaat

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Ook onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedselveilig is. De Landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland heeft daarom in het verleden bepaald dat elke Voedselbank die lid wil worden van de Vereniging gecertificeerd dient te zijn volgens de eisen van de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA). Speciaal voor de Voedselbanken is daarom een document opgesteld met richtlijnen en eisen waaraan we moeten voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken. 

Hygiëneregels

Ook onze Voedselbank is gecertificeerd en waarbij jaarlijks onaangekondigd wordt gecontroleerd of we nog voldoen aan de gestelde eisen. Dit jaar is in januari al de check gedaan, onder leiding van vrijwilliger Trien Schaap. Het is altijd weer spannend of de VWA vindt dat we de houdbaarheidsdata correct waarborgen, of de temperatuurlijsten goed zijn bijgehouden of we een hoge staat van hygiëne voeren waarbij schimmel of ongedierte geen kans krijgen, of de koeling- en vriescellen en het depot eruitzien zoals hoort en of we op de helemaal hoogte zijn van hygiëneregels ingeval van een besmettelijke ziekte. 

Supertrots

We kunnen daarom supertrots zijn dat we dit jaar van de maximaal te behalen 100 punten er 98 punten zijn behaald! Veel dank dus aan alle vrijwilligers die heel fanatiek en gemotiveerd hebben meegewerkt om aan de strenge richtlijnen en eisen van de NVWA te hebben voldaan en hiermee hebben bijgedragen aan ons Certificaat Voedselveiligheid 2023.      

 

Vrijwilliger Trien Schaap controleert wat er in de kratten zit.