Voedselveiligheid en informeren over ‘terugroepacties’

De veiligheid van de voedingsmiddelen die wij uitgeven dient uiteraard te allen tijde te worden gewaarborgd. Zoals bekend vindt bij ons eens per jaar een onaangekondigde controle plaats door de Houwersgroep. Daarbij wordt gecheckt of wij voldoen aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Het is van groot belang dat wij tijdens zo’n controle kunnen aantonen dat onze procedures en registraties op orde zijn. 

Afval

Onze landelijke vereniging Voedselbanken Nederland heeft jaarlijks overleg met de NVWA. Daarbij is onlangs gebleken dat producenten en leveranciers die producten terugroepen (‘recalls’) de voedselbanken vaak niet informeren. Dit laten zij achterwege omdat dergelijke leveringen door hen worden geregistreerd als ‘afval’. Dit is niet in overeenstemming met de regelgeving hierover. In onze procedures wordt ervan uitgegaan dat we in dergelijke gevallen worden geïnformeerd zodat we adequaat kunnen handelen. Uiteraard zijn op landelijk niveau de nodige acties uitgezet om dit probleem aan te pakken.

Aandachtspunten

In deze flyer van Voedselbanken Nederland zijn de belangrijkste aandachtspunten opgenomen met betrekking tot het hiervoor geschetste probleem.