Verbeteringen klantenadministratie

Per 1 april 2023 is voedselbank.nu in gebruik genomen door onze “intakers”. Dat was wel even wennen … Een kleine typefout in de datum “laatste pakket” en de klant staat niet meer op de weeklijst. Gaandeweg raken onze vrijwilligers vertrouwd met het nieuwe systeem. Trien is inmiddels in staat om zelf de weeklijst vanuit voedselbank.nu af te drukken! Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling. 

Herintakes

Tot eind vorig jaar werden de halfjaarlijkse herintakes nauwelijks uitgevoerd. Onze bestaande klanten vonden dit wel best en waren volledig ontwend dat er eenmaal per zes maanden een financiële toets moet worden gedaan. We zijn dit jaar hiermee opnieuw begonnen. Onlangs hebben sommige bestaande klanten geweigerd om inzicht te geven in hun financiën over de laatste drie maanden. De consequentie was dat zij geen klant meer konden zijn. We hopen dat de eerste herintakes binnen enkele maanden achter de rug zijn. Dan is “het kaf van het koren gescheiden”.

Financiële toets

Sinds 2007 wordt de financiële toets na eerste aanmelding uitgevoerd door “Broodnodig”: dit zijn door de Gemeente ingehuurde medewerkers van Kwadraad. Hiervoor was tot 2020 ruim 40 uur per week voor beschikbaar. Mede door Corona, en een reorganisatie bij de Gemeente, is het aantal beschikbare uren de laatste jaren gedaald tot 8 uur per week. Voorheen kregen aanmelders een persoonlijk gesprek bij Broodnodig, normaal gesproken op kantoor, maar ook wel eens bij de aanvrager thuis. De laatste jaren gebeurt dit niet meer en werden aanvragen geheel per e-mail afgehandeld. De tijd die verliep tussen aanvraag en beslissing kon oplopen tot meer dan 6 weken. Al die tijd bleven aanvragers in het ongewisse. 

Onderscheid

De hiervoor geschetste situatie is onwenselijk. Daarom hebben we besloten om zelf de eerste financiële toets uit te gaan voeren voor nieuwe aanmeldingen. Voor de eerste intake en de halfjaarlijkse her-intakes geldt immers exact dezelfde financiële toets. Met de Gemeente is afgesproken dat wij klanten, die ook andere dan “krap bij kas” problemen hebben, zullen adviseren om een beroep te doen op Broodnodig. Daarmee er is een duidelijk onderscheid tussen onze verantwoordelijkheid als Voedselbank en die van de Gemeente. 

Online aanvraag

Klanten (en instanties) doen de aanmelding via een online formulier op onze website. Deze “digitale ingang” is recent sterk verbeterd. Aanvragers ontvangen inmiddels na hun digitale aanmelding een bevestiging per e-mail met de belofte dat onze vrijwilliger zo spoedig mogelijk contact opneemt. Desgewenst kunnen de bankafschriften over de laatste 3 maanden worden meegestuurd met de online aanvraag. Dit laatste is min of meer verplicht als de online aanmelding wordt gedaan door een hulpverlener of een bewindvoerder. We hebben tenslotte een wederzijdse verklaring geïntroduceerd waarin wij als Voedselbank beloven de persoonlijke informatie van de klant niet met derden te delen. De klant belooft op zijn of haar beurt om mee te werken aan de 6-maandelijkse her-intakes. Deze verklaring wordt door de intaker en door de klant ondertekend tijdens het (her)intake gesprek.