De Voedselbank Katwijk heeft, alweer voor het vijfde jaar, op 1 november jongsleden een prachtige donatie ontvangen van de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk te Katwijk aan de Rijn.

Jaarlijks zamelen deze kerken voedsel in om uit te delen aan de klanten van de Voedselbank. Dit jaar heeft dit geresulteerd in zo’n 20 kratten vol voedingsproducten die hun weg gaan vinden naar de ruim 145 gezinnen, die helaas gebruik moeten maken van de Voedselbank. Daarnaast hebben deze kerken, via een collecte, geld ingezameld dat tevens voor de klanten is bestemd in de vorm van voedsel. We zijn onder de indruk van deze prachtige opbrengst.

Het voelt goed dat de kerken zo betrokken zijn bij het werk van de Voedselbank Katwijk. Met veel overtuiging, motivatie en respect geven zij aan het werk van de Voedselbank belangrijk en nodig te vinden.

Namens de klanten, de vrijwilligers en het bestuur van de Voedselbank willen wij de beide kerken hiervoor hartelijk bedanken.