Bij een nieuwe stichting hoort natuurlijk een professionele website. Als bestuur hebben wij scherp voor ogen wat voor informatie wij op de website willen hebben, maar het ontbreekt ons aan de technische kennis om dit zelf te realiseren.

Wij waren als bestuur dan ook erg blij met het aanbod van de webmaster van de Protestantse Gemeente Rijnsburg i.o. om een website voor ons te bouwen die voldoet aan alle moderne eisen van nu. Dat geldt ook voor de toestemming van het college van kerkrentmeesters om de nieuwe website onder te brengen op de server van de Protestantse Gemeente Rijnsburg.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Katwijk is dankbaar dat e.e.a. op deze wijze kon worden gerealiseerd.