info voor nieuwe klanten

Wie komt in aanmerking?

Alleenstaande inwoners van de gemeente Katwijk die €230,- (d.w.z. €135 per huishouden plus €95 per persoon) of minder per maand overhouden, ná aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, licht en water, kunnen een beroep doen op de Voedselbank Katwijk.

Voor elk inwonend gezinslid komt er €95,- bij. Alle voedselbanken in Nederland hanteren in principe dezelfde regels en controles. De Voedselbank Katwijk garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvragen. U kunt hier zelf nagaan of u in aanmerking komt.

Normbedrag per maand Normbedrag per maand 
alleenstaande€ 230,-echtpaar€ 325,-
eenoudergezin met 1 kind€ 325,-gezin met 1 kind€ 420,-
eenoudergezin met 2 kinderen€ 420,-gezin met 2 kinderen€ 515,-
eenoudergezin met 3 kinderen€ 515,-gezin met 3 kinderen€ 610,-
eenoudergezin met 4 kinderen€ 610,-gezin met 4 kinderen€ 705,-
eenoudergezin met 5 kinderen€ 705,-gezin met 5 kinderen€ 800,-

U kunt u aanmelden voor de Voedselbank Katwijk door het aanmeldformulier online in te vullen.

Het enige wat u moet doen is het formulier hieronder invullen en op de knop ‘verstuur’ klikken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wat zijn de toekenningscriteria?

Voor het verstrekken van de gratis voedselpakketten gelden landelijke criteria. Wanneer bijvoorbeeld een éénpersoons huishouden na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen minder dan € 230,– per maand overhoudt komt het in aanmerking voor gratis boodschappen. Voor meerpersoonshuishoudens wordt dit bedrag verhoogd met € 95,– per inwonend gezinslid, ongeacht de leeftijd.

Voorbeeld

Een gezin bestaande uit 2 ouders met 2 kinderen van 11 en 19 jaar komt dus op €135 plus 4 maal €95 = €515 per maand. Als dit gezin na aftrek van vaste lasten minder dan €515 per maand overhoudt dan komt het in aanmerking.

Hoe lang is de ondersteuningsperiode?

In principe wordt de ondersteuning voor een bepaalde tijd geboden, maximaal 3 jaar. 1 maal per halfjaar  wordt gecontroleerd of er wijzigingen in de situatie zijn opgetreden. Iemand die in de WW zat, kan bijvoorbeeld een baan hebben gevonden, waardoor men boven de toetsingsnorm is gekomen.

Bezoekadres: De Voedselbank Katwijk bevindt zich op een binnenplein dat bereikbaar is via een poort tussen Petronella van Saxenstraat 68 en 70 in Rijnsburg. Aan het eind van deze poort ziet u de voedselbank aan uw linkerhand. De voedselbank is van maandag t/m woensdag gesloten. Op donderdag en vrijdagochtend wordt het voedsel door onze vrijwilligers opgehaald, verwerkt en verdeeld. Uitreiking van de pakketten is op vrijdagmiddag.

Toelevering: Iedere donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur staat het hek open dat toegang geeft tot de voedselbank. Op deze ochtend kunnen leveranciers en particulieren levensmiddelen komen brengen.

Op dit moment is ruim voldoende kleding in voorraad om aan onze klanten uit te delen. In verband met ruimtegebrek en de huidige ‘1.5m economie’ (vanwege de corona-crisis) kunnen we voorlopig geen kleding innemen’. Dit geldt helaas ook voor speelgoed en klein huisraad.

poort380
plein380

©Voedselbank Katwijk | Tel 071 20 525 99 | KvK 640 61 833 | RSIN 855 506 118