‘Klankbordgroep Armoede Katwijk’ vergadert bij de Voedselbank

De gemeente Katwijk voert, in opdracht van de Rijksoverheid, een armoedebeleid uit. In 2021 is een onderzoek naar de aanpak van armoede gedaan. Daarnaast is de ‘Klankbordgroep Armoede Katwijk’ gestart. Tal van organisaties zijn hieraan verbonden zoals Grip op de Knip, Plangroep voor bewind voering, Kwadraad, Welzijnskwartier, de Bibliotheek, het Wijkteam, Dunavie, de gemeente en de Voedselbank. Met deze klankbordgroep is ook de Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024 opgesteld. En hiermee wil de gemeente voorkomen dat inwoners in armoede en schulden terecht komen of blijven én inwoners perspectief bieden voor de toekomst. 

Vergadering

De Klankbordgroep vergadert op initiatief van de Voedselbank tegenwoordig op locatie zodat de partners meer voeling krijgen met het werkveld. Op 7 maart 2023 kwam de klankbordgroep bijeen in ons gebouw. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen: een terugblik op 2022, het delen van ontwikkelingen zoals teruggave van een energietoeslag en het effect hiervan, het beter communiceren van allerlei voorzieningen waar burgers gratis gebruik van kunnen maken en het delen van de zorg dat elke organisatie moeite heeft om burgers in financiële problemen naar de voorzieningen te krijgen. Tot slot werd door Stichting Kocon verteld hoe burgers gebruik kunnen maken van het Noodfonds, dat de gemeente bij deze organisatie heeft ondergebracht.   

Rondleiding  

Op het einde van de ochtend is de kans benut om een verdere toelichting op ons Voedselbankwerk te geven en heeft het gezelschap een rondleiding gehad. Mooi om te zien dat de organisaties onder de indruk zijn van ons werk en aangaven zich niet eerder te hebben gerealiseerd dat de Voedselbank zo’n grote organisatie met zo’n groot bereik vertegenwoordigd.