Doorontwikeling voedselbank.nu

Sinds april 2023 maakt onze Werkgroep Klanten gebruik van Voedselbank.nu. Onze landelijke organisatie stelt dit online klantregistratie systeem gratis beschikbaar aan lokale voedselbanken. Ongeveer 2/3 van de lokale voedselbanken maken gebruik van dit systeem.  

Gestage groei

De afgelopen jaren is het gebruik van Voedselbank.nu gestaag gegroeid. Het systeem functioneert naar behoren. Lokale voedselbanken hebben functionele wensen, waar nu vaak niet aan kan worden voldaan. 

Doorontwikkeling

Door het landelijk bestuur is besloten om samen met een aantal voedselbanken te kijken naar aanvullende functionele eisen op het gebied van klantregistratie. Aanpassingen die technisch en financieel haalbaar zijn, zullen de komende tijd in overleg met leverancier ASolutions worden besproken en uitgevoerd.

Werkgroep

Er wordt een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de landelijke organisatie en lokale voedselbanken om alle wensen in kaart te brengen. We kunnen eventueel hieraan meedoen door ons aan te melden via het landelijk Servicecentrum VBN: welkom@voedselbankennederland.nl