Binnen de gemeente Katwijk doen circa 140 gezinnen noodgedwongen een beroep op de voedselbank. Omdat de voedselbank zelf geen inkomsten genereert proberen wij onze operationele kosten zo laag mogelijk te houden. Zo werken we bijvoorbeeld uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en bestuurders. We trachten onze kosten te dekken door giften van bedrijven, kerken, scholen en particulieren. Bij kosten kunt u denken aan de exploitatie van onze koelwagen en noodzakelijke inkopen van levens- en verzorgingsmiddelen in aanvulling op hetgeen wij in natura ontvangen en kosten voor nutsvoorzieningen. Wij hopen daarom dat u donateur wilt worden voor een langere periode, maar zijn ook ontzettend blij met een eenmalige gift. Met uw geld ondersteunt u rechtstreeks de klanten van de lokale voedselbank. Een directere vorm van doneren is nauwelijks denkbaar.

Wij zijn een ANBI erkende instelling (RSIN 8555 06 118), zodat uw gift aftrekbaar is voor de belastingen. Onze ANBI rapportage vindt u hier.

EENMALIGE DONATIE


U kunt uw eenmalige donatie overmaken naar:

Stichting Voedselbank Katwijk
Omschrijving: donatie Voedselbank Katwijk
Bankrekeningnummer: NL16 RABO 0120 2657 02
RSIN: 855 506 118 (ANBI)

ONZE DANKBAARHEID KUNNEN WIJ NIET ALTIJD UITEN …

Wij zijn dankbaar voor iedere donatie, klein of groot, zowel financieel als in natura. De betrokkenheid in onze gemeente is groot. Er wordt in Katwijk vaak en veel geschonken. Zoveel dat het voor ons ondoenlijk is om iedere gever persoonlijk te bedanken. Dit geldt sowieso voor financiële donaties die wij ontvangen via onze bankrekening zonder dat wij daarnaast een berichtje of mailtje daarover ontvangen. E.e.a. geldt ook voor donaties in natura die onaangekondigd op donderdagochtend bij ons worden afgeleverd. Het is dan vaak zo druk dat het noteren van de naam van de gever achterwege blijft.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat het voor ons ondoenlijk is om iedere gever persoonlijk te bedanken. Uiteraard kan het zijn dat u een actie voor de voedselbank heeft gevoerd, waarbij enige publiciteit gewenst is. In dat geval graag een mailtje sturen naar voorzitter@voedselbankkatwijk.nl zodat wij met u kunnen overleggen hoe we hier invulling aan kunnen geven. U kunt hier ook terecht om zeker te stellen dat wij verder juist geen ruchtbaarheid geven aan uw donatie. Dit komt ook namelijk ook nogal eens voor …

PERIODIEKE GIFT BIEDT FISCALE VOORDELEN


In uw aangifte kunt u uw eenmalige gift (samen met andere giften) aftrekken van de inkomstenbelasting. U kunt niet het gehele bedrag van het totaal van uw eenmalige giften gedurende een kalenderjaar aftrekken. Er geldt een drempelbedrag van 1% van uw inkomen. Alleen het deel van uw giften boven dit drempelbedrag mag worden afgetrokken.

Bij periodieke giften geldt het drempelbedrag niet en is het gehele bedrag van de gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Om van deze maximale aftrekbaarheid gebruik te kunnen maken stelt de Belastingdienst de volgende voorwaarden (Zie ook: www.belastingdienst.nl):

  • De periodieke gift moet met een officiële verklaring in tweevoud worden vastgelegd. Eén van beide verklaringen moet mede worden ondertekend door de ontvangende ANBI
  • Regelmatig, minimaal 1x per jaar, moet dezelfde bijdrage aan dezelfde ANBI worden overgemaakt
  • De minimale looptijd is 5 jaar. Uitzondering op deze regel wordt gemaakt bij bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld in geval van werkeloosheid of overlijden

REKENVOORBEELD


Stel u verdient € 25.000,- per jaar en u geeft € 600,- aan (eenmalige) giften. Uw drempelbedrag is dan: 1% van € 25.000,- is € 250,-. U kunt € 350,- aftrekken (€ 600,- minus € 250,-). Bij € 600,- aan periodieke giften die aan bovenstaande voorwaarden voldoen kunt u € 600,- aftrekken. In dat geval heeft u dus geen drempel.