Dank voor uw aanmelding

Dank voor jouw aanmelding bij de Voedselbank!

We gaan kijken of we je kunnen helpen.

We hebben daarom de bankafschriften nodig van iedereen die bij jou in huis woont – en ouder is dan 21 jaar – van de laatste drie maanden.

Als we die bankafschriften hebben gekregen kunnen we zeggen of je een voedselpakket krijgt van de Voedselbank. Je hoort dat dan binnen een paar dagen.

Je kunt de afschriften downloaden via de website van jouw bank. Wil je de download sturen naar klanten@voedselbankkatwijk.nl.

Als je dat lastig vindt kan je vragen of de Formulierenbrigade je helpt. Zij doen dit gratis. Klik op de link om te zien waar en wanneer de Formulierenbrigade helpt.

Als je in de schuldsanering zit dan kan jouw bewindvoerder een mail sturen naar klanten@voedselbankkatwijk.nl met de volgende informatie:

 • jouw schuldenoverzicht
 • het budgetplan samen met
  • 3 maanden bankafschriften van alle rekeningen,
  • de beheerrekening,
  • de leefgeldrekening en
  • eventuele spaarrekeningen

Als je de eerste keer komt bij de voedselbank praat je met één van onze vrijwilligers. Die vertelt je dan hoe alles bij ons gaat en welke regels we hebben. Je tekent ervoor dat je je aan die regels houdt. Via deze link kun je alvast zien wat die regels zijn.

Met vriendelijke groet,

Stichting Voedselbank Katwijk

 

 

English translation:

Thanks for your application to the Food Bank!

We will check if we can help you.

We therefore need the bank statements of everyone living in your house – who is over 21 years old – for the last three months.

Once we get those bank statements, we can tell whether you will get a food parcel from the Food Bank. We will inform you within a few days.

You can download the statements from your bank’s website. Please send this download to klanten@voedselbankkatwijk.nl.

If you find that difficult, you can ask the Forms Brigade to help you. They will do this for free. Click on the link to see where and when the Forms Brigade provides help.

If you are in debt restructuring, your administrator can send an email to klanten@voedselbankkatwijk.nl with the following information:

 • your debt overview
 • the budget plan together with
  • 3 months’ bank statements of all accounts
  • the management account,
  • the living allowance account and
  • any savings accounts

When you come to the food bank for the first time, you will be welcomed by one of our volunteers. He or she will tell you how everything goes at our place and what rules we have. You sign that you will abide by those rules. Through this link you can already see what those rules are.

Kind regards,

Stichting Voedselbank Katwijk