Basisscholen ondersteunen lesprogramma over armoede

Voedselbank Katwijk is bezig met het ontwikkelen van een digitaal lesprogramma voor de basisscholen in de gemeente Katwijk. De bedoeling is dat hiermee het bewustzijn rond financiële problemen vergroot wordt. De schoolbesturen Prohles en PCBO hebben inmiddels toegezegd het lesprogramma in februari 2024 aan groep 7/8 aan te bieden. 

Voorjaar 2024

In juni werd nog gemeld dat het lesprogramma met de titel ‘Krap bij kas’ na de zomer klaar zou zijn. Maar na overleg met de schoolbesturen van samen zo’n twintig basisscholen in Katwijk, bleek het lesprogramma veel beter te passen in het voorjaar van 2024. Op die manier kunnen er meer dan duizend basisschoolkinderen in de gemeente Katwijk bereikt worden met het thema ‘armoede’. 

Filmopnames

De filmopnames zijn inmiddels afgerond. Leerling Gijs die in het lesprogramma op zoek gaat naar antwoorden op zijn vragen heeft heel wat plekjes in Katwijk bezocht. Zo gaat hij op bezoek bij de wethouder, een supermarkt, een huisarts, het Welzijnskwartier, de Voedselbank en een bijzonder knipinitiatief. Het lesprogramma bestaat uit filmpjes, multiple-choice vragen en uitleg rond verschillende thema’s. 

Voorlichtingsmateriaal

Komende tijd wordt er de laatste hand gelegd aan het monteren van de filmpjes en het verder vormgeven van het lesprogramma. Voor ouders van leerlingen wordt er speciaal voorlichtingsmateriaal ontwikkeld zodat zij weten waar de les over is gegaan, maar ook hoe het een en ander in de gemeente Katwijk georganiseerd is rond dit thema.

Houd de website in de gaten voor meer informatie over het lesprogramma.