Voedselbank Katwijk betaalt niet voor voedsel. Ze koopt niets en is dus volledig afhankelijk van haar leveranciers die producten beschikbaar stellen. Van wezenlijk belang voor het welslagen is de medewerking van producenten en leveranciers van levensmiddelen. Vandaar dat wij actief voedselproducenten benaderen met de vraag of zij (op structurele basis) partijen goederen willen afstaan.

U kunt ons bijvoorbeeld helpen met het leveren van voedsel dat uw commercieel niet meer kunt verkopen, maar nog prima van kwaliteit is. Hieronder vindt u een aantal goede redenen om goed voedsel aan de Voedselbank beschikbaar te stellen.

Bijvoorbeeld omdat…

  • uw bedrijf graag iets wil doen in het kader van maatschappelijk ondernemen
  • de verpakking van een bepaald product wordt aangepast; bv. door een drukfout op de verpakking. De nog aanwezige voorraad (met de oude verpakking) wordt niet meer uitgeleverd
  • U zit met tijdelijke overproductie door een tegenvallende vraag/omzet
  • er wordt een goede bestemming gezocht om vernietigen/doordraaien van goederen te voorkomen
  • partijen goederen die net niet de gewenste kwaliteit hebben, bijvoorbeeld door aanpassing van het productieproces, worden niet in de handel gebracht maar aan de Voedselbank beschikbaar gesteld.
  • omdat vernietiging/storten van overtollig voedsel geld kost
  • de ondernemer wil gewoon ‘goed werk’ doen

Graag komt Voedselbank Katwijk met u in contact (e-mail: coordinator@voedselbankkatwijk.nl of per telefoon: 06 – 13 23 25 41) indien u dergelijke producten kunt leveren.