Hulp – Al jaren verstrekt De Voedselbank Katwijk gratis voedselpakketten die bedoeld zijn als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.

Omdat het voor de Voedselbank steeds moeilijker wordt om aan levensmiddelen te komen om hiermee de voedselpakketten te kunnen samenstellen, wordt er op basisschool De Schakel van maandag 7 maart tot en met dinsdag 22 maart een actie ten behoeve van de Voedselbank Katwijk gehouden. Met de actie leren de kinderen dat het goed is om elkaar te helpen en voor elkaar klaar te staan.

Bezoek

Zo zal er aan het begin van de actie door een negental leerlingen, een uit elke groep, een bezoek worden gebracht aan de voedselbank en zal het kind hiervan verslag doen in zijn/haar groep.

Daarnaast kunnen de kinderen in de periode van 7 tot en met 22 maart dagelijks spullen voor de voedselbank inleveren. Daarbij valt te denken aan velerlei goederen, variërend van snoepjes tot macaroni tot toiletartikelen, waaronder shampoo en tandpasta. Al deze spullen zullen gedurende de actie verzameld worden in een zogenaamde Wall of Food. Ook kunnen de kinderen de bonnen van de Hoogvliet weer inleveren in een bak.

wall_of_food

Kent u een leerling van De Schakel, geef hem of haar dan in de actieperiode iets extra’s mee ten behoeve van e voedselbank en help zo de kinderen van de actie wederom een fantastisch succes te maken.

Artikel Rijnsburger d.d. 03-03-2016