De Voedselbank Katwijk is op zoek naar enkele vrijwilligers voor de Kerngroep Communicatie. Met het oog op onze online media is ervaring met het gebruik van WordPress ‘een plus’. Wij zoeken naar vrijwilligers die zich gedurende een langere periode willen inzetten voor de Voedselbank Katwijk.

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij

  • Deze website van de Voedselbank up-to-date houden
  • Wekelijks nieuws items op de interne kabelkrant plaatsen
  • Een nieuwsbrief gaan vormgeven t.b.v. de donateurs en sponsors
  • Publiciteit via traditionele plaatselijke media gaan opzetten
  • Behulpzaam zijn bij voorlichtingsbijeenkomsten

Ge√Įnteresseerden kunnen contact opnemen met Wim de Mooij door een mailtje te sturen naar secretaris@voedselbankkatwijk.nl of ‘s avonds te bellen naar 071 402 49 16.