Op dit moment is er ruim voldoende kleding in voorraad om aan de klanten van de Voedselbank uit te delen. In verband met ruimtegebrek kunnen we daarom voorlopig GEEN kleding meer innemen’.

De Voedselbank Katwijk zamelt kleding in voor haar cliënten. Gebruikte kleding kon iedere donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur bij ons worden ingeleverd. Momenteel wordt met name winterkleding gespaard voor het volgende seizoen.