De Voedselbank Katwijk is in een bedrijf dat geheel wordt gerund door vrijwilligers. Het benodigde voedsel wordt wekelijks geschonken door een aantal winkels en bedrijven binnen onze regio en wordt betrokken van het regionale verdeelpunt van Voedselbank Nederland in Den Haag. De Voedselbank Katwijk fungeert overigens als een sub-verdeelpunt voor de overige voedselbanken in de Bollenstreek.

De wekelijkse cyclus start op woensdag. Een expediteur levert dan het voor de Bollenstreek bestemde voedsel af vanuit het verdeelpunt Den Haag. Gekoeld voedsel wordt met onze koelwagen opgehaald in Den Haag, waarbij de lege fust van de week ervoor wordt teruggebracht. De voedselbanken uit de Bollenstreek komen het voor hen bestemde voedsel bij ons ophalen. Op donderdagochtend wordt voedsel opgehaald bij bedrijven in de regio. De donderdagploeg sorteert het ontvangen voedsel. De vrijdagploeg vult de 140 - 150 kratten die op vrijdagmiddag worden uitgereikt.

Het is de bedoeling dat de voedselpakketten voldoen aan de 'schijf van vijf'. Daarom wordt hetgeen in natura wordt ontvangen zo nodig aangevuld met ingekocht voedsel.

Er is een kleine "kledingwinkel" waar onze klanten eens per twee weken iets mogen uitzoeken. Eens in de zes weken worden klanten in de gelegenheid gesteld om hun haar te laten knippen.

De voedselbank is een stichting met een bestuur. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor 1 of meer kerngroepen. Deze kerngroepen worden geleid door een coördinator en zijn elk verantwoordelijk voor een bedrijfsproces. Momenteel wordt gewerkt met de volgende kerngroepen:

  • Food en Non-Food
  • Klantfacilteiten (Kleding en Klein Inventaris, Knippen)
  • Klantbespreking (halfjaarlijkse toetsing aan de hand van inkomensnorm)
  • Facilitair (Vervoer, Gebouw en Inventaris)
  • Communicatie
  • Vrijwilligersbinding