bestuur

BESTUUR

Voorzitter Aafke van Rhijn 
voorzitter@voedselbankkatwijk.nl

Secretaris Wim de Mooij
Witte de Withstraat 31, 2231 RP Rijnsburg
Dit adres is NIET voor het inleveren vanvoedsel
secretaris@voedselbankkatwijk.nl

Penningmeester Leen van Delft 
penningmeester@voedselbankkatwijk.nl

Algemeen bestuurslid Henriëtte de Haas

Algemeen bestuurslid Enid van Beelen 
enid@voedselbankkatwijk.nl

Algemeen bestuurslid Robert Jan van Rijn 
robert-jan@voedselbankkatwijk.nl

COORDINATOR

Marleen van de Gugten
coordinator@voedselbankkatwijk.nl
Telefoon: 071 20 525 99 (do en vr van 08:00 tot 18:00 uur)

KERNGROEPEN

De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor 1 of meer kerngroepen:

  • Food en Non-Food
  • Klantfacilteiten (Kleding en Klein Inventaris, Knippen)
  • Klantbespreking (halfjaarlijkse toetsing aan de hand van inkomensnorm)
  • Facilitair (Vervoer, Gebouw en Inventaris)
  • Communicatie
  • Vrijwilligersbinding
KAMER VAN KOOPHANDEL

De Stichting Voedselbank Katwijk is op 4 september 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64061833.

ANBI STATUS

Giften aan de Stichting Voedselbank Katwijk zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ons RSIN (fiscaal nummer) is 855 506 118.

De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten.

JAARVERSLAG

Jaarverslag 2017
aantal keren gedownload: 98

BELEIDSPLAN

Beleidsplan 2016
aantal keren gedownload: 362

©Voedselbank Katwijk | Tel 071 20 525 99 | KvK 640 61 833 | RSIN 855 506 118