Het aantal klanten dat een beroep doet op de Voedselbank Katwijk groeit gestaag. Deze groei hangt samen met de versoepeling van de landelijk vastgestelde inkomensnorm om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Deze norm is eind 2017 vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Begin 2018 deden 140 gezinnen een beroep op de Stichting Voedselbank Katwijk. Dit aantal is inmiddels gegroeid tot 170 gezinnen. De groei lijkt zich door te zetten. In verband met de groei van het aantal klanten moet de capaciteit van de voedselbank worden uitgebreid. Het gaat daarbij om kleine aanpassingen binnen het gebouw en om uitbreiding van het inventaris zoals het aantal benodigde klant-kratten en de metalen stellingen waarop de kratten worden geplaatst. De aanschaf van de stellingen wordt financieel gesponsord door verschillende instanties. Op vrijdag 13 april namen de coördinatoren Marleen van de Gugten en Trien Schaap een check in ontvangst uit handen van Michiel Haasnoot van de Tafelronde Katwijk en Noordwijk.