Vrijdagmiddag 23 maart was er na afloop van de wekelijkse uitgifte van de voedselpakketten een klein feestje. Onze voedselbank heeft de voedselveiligheid en de hygiëne aantoonbaar op orde. Het door de Houwers Groep uit Geldermalsen afgegeven HG-certificaat werd door Ellen Essed van Voedselbanken Nederland uitgereikt aan onze coördinatoren Marleen en Trien. Dit betekent dat wij over een gedegen bewijs beschikken dat we op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne op een correcte manier werken.

"Aan de hand van een inspectielijst zijn de basisvoorwaarden en de procesbeschrijvingen op basis van het infoblad 76 en het handboek Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken goed bevonden”, zegt voorzitter Aafke van Rhijn met zichtbare trots. “De inspectie heeft uitgewezen dat wij voldoen aan de groene kleur. En dat moet ook zo. Wij willen onze cliënten uitsluitend het beste van het beste bieden, dan is optimale hygiëne en goede producten uiteraard één van de belangrijkste vereisten. Daar werken we dagelijks hard aan met het hele team vrijwilligers. Voor ons is het verkrijgen van het HG-certificaat niet alleen een beloning voor onze inspanningen, maar ook een aanmoediging om onze visie en werkwijze voort te zetten en waar mogelijk nog te verbeteren.”

De groene kleur wordt bereikt met een score vanaf 80 punten en door het oplossen van verbeterpunten. De beoordelingsmethodiek van Houwers Groep is erkend door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De score van onze voedselbank was 100 van de 100 te behalen punten. Een resultaat om trots op te zijn!