Omdat de vestiging van Voedselbank aan het Cleyn Duijnplein in Katwijk te klein was geworden i.v.m. het gegroeide aantal cliënten werd in samenwerking met woningcorporatie Dunavie gezocht naar een nieuwe vestiging.Deze werd gevonden in de Saksenstraat in Rijnsburg. Hier is een ruime parkeergelegenheid, een ruimte voor de vrijwilligers en een mooie uitgifteruimte. De verhuizing verliep voorspoedig maar bracht ook de nodige extra kosten met zich mee. Het Coöperatiefonds van de Rabobank droeg € 3.000,00 bij aan de verhuizing en aanschaf een koelcel. Het personeel van de Rabobank deed een extra (kerst)duit in het zakje. Een prachtig cadeau tijdens de officiële opening op 28 januari j.l.