Tijdens de bidstond van afgelopen woensdag 14 maart jl. is er door de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk weer volop aandacht geschonken aan het probleem van armoede in Katwijk en wat dit betekent voor de burgers wier dit betreft.

Naast deze warme aandacht is er ook nu weer volop gedoneerd. Dit alles in de vorm van bijeen gebrachte voedings- en huishoudelijke producten en de prachtige opbrengst van de collectes.

Deze mooie gift is op diezelfde woensdagavond overhandigd aan medewerkers van de Voedselbank.

Voorzien van een kop koffie en thee was het weer fijn om te kunnen vertellen over ons werk en te zien hoe de kerken meeleven met burgers die in armoede moeten leven. Deze donaties zullen weer hun weg naar de klanten van onze Voedselbank.  

Nogmaals willen wij de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk hiervoor hartelijk dank zeggen.