Op vrijdagavond 22 december organiseerde de Protestantse Gemeente Rijnsburg een korte kerstwandeling door het centrum van Rijnsburg. Tijdens de wandeling mochten de deelnemers een aantal vragen beantwoorden en kregen ze niet alleen het kerstverhaal maar ook 3 andere kernmomenten uit de Bijbel in woord en beeld uitgelegd.

De 'Wijzen uit het Oosten' namen drie geschenken mee voor kindje Jezus. Aan de wandelaars was gevraagd een 'vierde geschenk' mee te nemen om begin januari te worden uitgedeeld aan de klanten van de Voedselbank Katwijk. Het resultaat was overweldigend. Heel veel kinderen hadden gehoren gegeven aan deze oproep.

Heel veel dank hiervoor!